Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Parketloods B.V. (KvK nummer: 66402506), Keienbergweg 27, 1101 EX, Amsterdam Zuid-Oost (www.parketloods.nl / www.parket-loods.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Parketloods B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst)

Doeleinden van verwerking

Parketloods B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • webshop overeenkomsten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • bepalen van strategie en beleid
 • aanbiedingen

Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een offerteformulier, overeenkomst, via een aanvraag of bestelling in de webshop of u heeft al met een eerdere overeenkomst of via een account deze gegevens doorgegeven. Wij sturen u naar aanleiding van deze gegevens de formulieren (o.a. offertes en facturen) die nodig zijn voor het doorlopen van uw opdracht/bestelling. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor deze administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor de nieuwsbrief opgeven, wij sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. Er wordt niets op naam geregistreerd, er wordt alleen algemene informatie gebruikt om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Als u zichzelf afmeldt, ontvangt u geen nieuwsbrief meer van ons.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Parketloods B.V. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen, correspondentiegegevens op te slaan en om de dienstverlening te verbeteren.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kunnen wij ons werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met ons.

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om contact op te nemen om bijvoorbeeld; uw order of offerte te bespreken, eventuele vragen te beantwoorden, uw tevredenheid te peilen, aanpassingen door te kunnen voeren en aanbiedingen te kunnen doen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens/ verstrekking aan derden

Om onze diensten te kunnen leveren, werken wij samen met derden, zoals onze leveranciers en transporteurs, maar ook met dienstverleners op het gebied van webhosting, boekhoudsystemen etc.

Een beperkt deel van uw persoonsgegevens zal verstrekt worden aan derden, uiteraard alleen voor zover dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren en om de met u gemaakte overeenkomst na te kunnen komen of wanneer de wet dat vereist. Wij verkopen uw gegevens nooit aan deze of andere externe partijen.

In het geval van fraude of misbruik kan het voorkomen dat wij klantgegevens moeten delen met overheidsinstanties.

Met de “derden” waar wij gebruik van maken om onze diensten te kunnen leveren zijn de benodigde (verwerkers)overeenkomsten gesloten. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

In de volgende hoofdstukken kunt u lezen met welke derden wij samenwerken, met wie persoonsgegevens worden gedeeld en met welk doel.

Webshop en webhosting

De webshop is ontwikkeld met behulp van de software van Designpro. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan Parketloods B.V. beschikbaar stelt, worden met hen gedeeld. Designpro heeft toegang tot uw gegevens om de technische ondersteuning te bieden. Designpro zal uw gegevens ook nooit gebruiken voor een ander doel.

Designpro is verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben. Deze maatregelen bestaan uit een SSL-verbinding, sterke wachtwoorden en beveiligde dataopslag. Designpro houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Het bedrijf Designpro levert ook de webhosting- en maildiensten. Zij kan gegevens verzamelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt.  Designpro is verplicht op grond van de overeenkomst die wij met Designpro gesloten hebben, alle gegevens geheim te houden.

Betaalsysteem

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webshop maakt Parketloods B.V. gebruik van het platform van Omnikassa. Omnikassa verwerkt uw n.a.w. gegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer of uw creditcardnummer.

Omnikassa heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde beveiliging en geheimhouding is van toepassing en uw gegevens worden in alle gevallen goed beschermd. Omnikassa bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

Beoordelingen

Parketloods B.V. verzamelt via een de website reviews (beoordelingen) welke ook weergegeven worden op de website.

De beoordelingen worden getoetst door een kwaliteitsteam voordat deze online worden geplaatst. Met het plaatsen van een beoordeling gaat u akkoord met de getoonde gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zullen niet met derden gedeeld worden.

Verzending en Logistiek

Als u een bestelling bij Parketloods B.V. plaatst, is het haar taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van verschillende pakketdiensten:

 • Dena Transport BV
 • Vuijk Transport/ expeditie
 • Brusno dienstverlening
 • Post.nl

Voor het leveren van uw bestelling is het noodzakelijk dat uw n.a.w. gegevens met hen gedeeld worden. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst. In het geval dat zij een derde partij inschakelen (bijvoorbeeld in een tijd van drukte), stellen zij uw gegevens ook aan de derde partij ter beschikking. Alle pakketdiensten zijn verplicht uw privacy te waarborgen.

Overige

Parketloods BV verwerkt uw gegevens in een online boekhoudsysteem, dit systeem gebruiken wij alleen voor de verwerking van de administratie en ontwikkeling van onze producten en diensten. Daarnaast werken wij samen met een externe boekhoud-/ accountantskantoor. Voor het verwerken van de aan u gerichte facturen is het noodzakelijk dat de op de factuur vermeldde persoonsgegevens met hen worden gedeeld. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van hun dienstverlening en bewaren de gegevens binnen de voor hun beroepsgroep geldende wettelijke bewaartermijnen.

Bewaren gegevens

Parketloods B.V. zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Bij een sollicitatie zullen persoonsgegevens worden bewaard zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt bij een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens verwijderd worden of wij vragen toestemming aan u om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Parketloods B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij maken dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

Social Media Buttons

Parketloods B.V. heeft een aantal sociale media buttons op haar website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen en ter verbetering van onze service. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van:

 • Facebook
 • Twitter

Cookies

Parketloods B.V. maakt op haar website gebruik van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
 • Analytics cookies: Parketloods B.V. maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Parketloods B.V. inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, dat haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij Parketloods B.V. worden cookies niet automatisch geaccepteerd, u krijgt bovenin de website een melding of u akkoord kunt gaan met het plaatsen van cookies, of meer informatie wilt. U kunt ook de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

De internetpagina’s van de website bevatten links naar andere websites. Parketloods B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder haar beheer vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website(s).

Meldplicht datalekken

Parketloods B.V. zal in geval van een datalek binnen de website, dit direct melden aan het webdesignbedrijf Designpro. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Designpro zal op haar beurt binnen de gestelde termijn een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Indien er een datalek ontstaat via andere wegen, zullen wij daar net zo zorgvuldig mee omgaan als hierboven beschreven, waarbij wij zelf de nodige meldingen zullen doen.

Recht op inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Parketloods B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact op te nemen via info@parketloods.nl.

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst aan de wettelijke standaarden, waarna wij, afhankelijk van uw verzoek, uw gegevens zullen wijzigen, aanvullen, dan wel verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Wij zullen uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens dan horen wij dat graag. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Parketloods B.V. kan besluiten onderzoek te doen naar de kredietwaardigheid van een klant. Wij maken hierbij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid.

Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kunnen wij ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden of niet aan te gaan. Wij kunnen er ook voor kiezen stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In bijzondere gevallen kan Parketloods B.V. gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zullen wij niet anders kunnen dan deze gegevens te delen, maar wij zullen ons verzetten voor zo ver de wet dat toestaat.

Wijzigingen

Parketloods B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.parketloods.nl.

Parketloods logo
Parketloods

ReviewsParketloods icon

Wat zeggen onze klanten

Vriendelijke service, goed advies en kundige experts die meedenken in het hele proces. Wij zijn super tevreden met onze prachtige houten vloer, die tevens snel gelegd kon worden.

Marianne Kraai

Hierom ga je naar een winkel. Hele vriendelijke vakmensen. Goed advies en niet opdringerig. Voor de volgende vloer kom ik zeker terug.

Jonas Roukema

Wat een fantastische service! Ik belde met een heel specifiek probleem en werd meteen geholpen! Voor mijn volgende parket probleem kom ik zeker terug!

Christoph Rosenmoller

Uiterst tevreden over Parketloods. De service is erg goed, er wordt ruim de tijd voor je genomen en je kunt rekenen op een eerlijk advies waar je echt wat aan hebt. De vloeren zijn erg mooi en de kwaliteit is top. We raden Parketloods aan iedereen aan!

Sjoerd Koster

Ontzettend tevreden! Zeer goed geïnformeerd en daardoor de perfecte vloer gekozen. De vloer is gelegd door drie top leggers, echt vakmanschap. Het is werkelijk prachtig geworden en ik kan Parketloods dan ook absoluut aanraden! Bedankt John en Jai!

Nienke van Eck

Kom naar onze showrooms in Amsterdam of Rhenen (Veenendaal)!

U bent van hart welkom om uw nieuwe houten, PVC of laminaat vloer te komen uitzoeken in een van onze showrooms in Amsterdam en Rhenen (Veenendaal).

Een afspraak maken is niet nodig, maar is (vooral op zaterdag) wel handig als u zeker wilt zijn dat u direct geholpen wordt. Maak eenvoudig een afspraak in onze afsprakenplanner!

Maak nu een afspraak

Onze openingstijden:
Amsterdam
Dinsdag t/m vrijdag: 10:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 9:00 - 16:00 uur

Rhenen (Veenendaal)
Donderdag en vrijdag: 10:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur

Op Koningsdag, 27 april, en Hemelvaartsdag, 9 mei, zijn wij gesloten.

 

Hebt u op korte termijn een vloer nodig?
In onze showroom in Amsterdam hebben we verschillende vloeren op voorraad om af te halen. Wilt u in Rhenen een voorraadvloer afhalen? Bel dan even op 020 - 261 3907, dan zorgen we dat dat wat u zoekt aanwezig is! Of mail ons eerst op info@parketloods.nl.

Tot ziens in onze showroom!

Kom naar onze showrooms!
In Amsterdam en Rhenen (Veenendaal), lees hier meer.
Op Koningsdag, 27 april, en
Hemelvaartsdag, 9 mei, zijn wij gesloten.