Stokje gestoken “voor” illegale houtkap

Nieuwe EU regels tegen illegale houtkap. De EU heeft vorige week een wet aangenomen die moet voorkomen dat illegaal gekapt hout in Europa verkocht kan worden. De EU verordening nr. 995/2010 gaat in per 2 december 2010 en wordt van kracht voor alle lidstaten op 3 maart 2013.

Doordat illegaal gekapt hout de EU niet meer inkomt kan zal de vraag afnemen wat goed is voor het behoud van bossen en hun ecosystemen. Er zijn schattingen dat op dit moment meer dan 50% van het hardhout dat Nederland binnen komt illegaal gekapt is. Deze verordening zal een boost geven aan verantwoord beheerde bossen. Deze bossen worden gebruikt voor houtproductie en dragen bij aan een reductie van CO2 gas. De verantwoord beheerde bossen zijn een duurzame methode om hout te produceren omdat gekapte percelen direct weer worden aangeplant. De reductie van CO2 wordt gerealiseerd doordat jonge groeiende bomen dit gas opnemen tijdens hun groei.

In de verordening is geregeld dat handelaren zelf verantwoordelijk zijn voor het achterhalen waar het hout vandaan komt. En de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Met deze EU regelgeving kan de consument weer met meer vertrouwen houtproducten kopen. De verordening is van toepassing op alle hout producten en afgeleiden daarvan.

Hout voor:

  • Parket
  • Lamelparket
  • Multiplex
  • Massief hout
  • Spaanplaat
  • Papier
  • Meubelen
  • Karton