GRATIS parkeren bij onze loods in Amsterdam
  • No products in the cart.

Retour

Retourneren van aankopen via deze site

Voor producten aangeschaft via de website van Parketloods (www.parketloods.nl) geldt een zichttermijn (wettelijke herroepingstermijn) van 14 dagen. Tijdens deze zichttermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking.

Producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen door Afnemer teruggestuurd worden naar Parketloods. Deze termijn start op de dag nadat de producten door Afnemer (of een door de Afnemer aangewezen derde) in ontvangst zijn genomen.

Aanmelden retourzending

Afnemer neemt hiervoor eerst contact op met Parketloods. Afnemer kan daarbij gebruik maken van het retourformulier dat hem per e-mail door Parketloods is toegestuurd of kan Parketloods een e-mail sturen via info@parketloods.nl waarin in ieder geval het volgende wordt vermeld:

  • naw-gegevens Afnemer;
  • omschrijving bestelde producten;
  • besteldatum en ontvangstdatum.

Parketloods stuurt Afnemer een bevestiging van de ontvangst van de herroeping door Afnemer. Afhankelijk van de omvang van de te retourneren producten overleggen Partijen dan over de manier waarop en het moment waarop de producten worden teruggestuurd.

Terugsturen retourzending

De kosten van terugsturen zijn voor rekening van Afnemer en Afnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de producten tijdens het transport terug naar Parketloods.

De producten dienen voordat de termijn van 14 dagen is afgelopen teruggestuurd te zijn. Het risico en de bewijslast voor het tijdig retourneren van de producten liggen bij Afnemer.

Parketloods accepteert alleen retourzendingen die onbeschadigd zijn en in de originele verpakking zitten.

Goed te weten

Wanneer Afnemer vooraf wil zien wat de kleur, structuur of andere kenmerken van de producten zijn, dan dient hij een staal van het product aan te vragen en/of de producten in de showroom komen bekijken. Afnemer kan maximaal drie stalen kosteloos aanvragen.

Wanneer Afnemer na ontvangst van de producten de aard, kleur en kenmerken vast wil stellen, dan kan hiervoor maximaal 1 doos met vloerdelen voor worden opengemaakt. Wanneer meerdere dozen met vloerdelen zijn opengemaakt kan Parketloods besluiten de retourzending niet te accepteren of om het terug te betalen aankoopbedrag met een evenredig bedrag te verlagen.

Bestelde vloeren kunnen alleen als gehele bestelling, dat wil zeggen als het totale aantal m2, worden teruggestuurd. Aanvullende producten, zoals tape, een legset of olie kunnen afzonderlijk van de bestelde vloer teruggestuurd worden binnen de zichttermijn van 14 dagen.

Wanneer Afnemer producten terugstuurt zonder hierover eerst schriftelijk contact op te nemen met Parketloods bestaat het risico dat er bij Parketloods niemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen. De mogelijke extra kosten die door de Afnemer ingeschakelde transporteur in dat geval worden berekend komen voor rekening van Afnemer.

Terugbetaling

Parketloods betaalt het gehele aankoopbedrag inclusief de verzendkosten terug aan Afnemer nadat Parketloods de producten tijdig en in goede staat retour heeft ontvangen. Wanneer Afnemer een gedeelte van de bestelling terugstuurt, wordt alleen het aankoopbedrag (en niet de verzendkosten) van de bestelde producten aan Afnemer terugbetaald.

Parketloods gebruikt voor terugbetaling dezelfde betaalmethode dat de Afnemer bij zijn betaling heeft gebruikt.

Als Afnemer voor een duurdere verzendmethode heeft gekozen dan de standaardlevering, dan betaalt Parketloods alleen de kosten voor de standaardlevering terug.

Retourneren van aankopen anders dan via deze site

Aankopen die zijn gedaan in de showroom van Parketloods kunnen niet worden geretourneerd.

Aankopen die na een bezoek aan de showroom van Parketloods worden gedaan per telefoon, e-mail, sms of op een andere manier kunnen niet worden geretourneerd. In die gevallen heeft Afnemer de producten kunnen zien voordat hij ze afnam en is er geen sprake van koop op afstand.