Hout stijgt meer dan goud

DStijging van rond de 30% voor de grondstofprijs van hout. In het afgelopen jaar is de grondstofprijs van hout harder gestegen dan die van goud. De Europese houtsoorten hebben de grootste stijging in prijzen gekend. De basis prijs van europees eiken en tropisch hardhout zijn nu bijna gelijk.

De stijging is te wijten aan meerdere factoren. Hoewel er in Europa door de houtverwerkende industrie afgelopen 2 jaar minder hout is afgenomen wordt er vooral meer hout geëxporteerd naar China. Vooral de export van Europees eiken is gestegen. Dit komt door de betere eigenschappen van Europees eikenhout ten opzichte van eiken soorten die elders op de wereld groeien. Ook andere houtsoorten zijn afgelopen jaar aanzienlijk in prijs gestegen. Een andere oorzaak ligt in het feit dat er tegenwoordig bossen gebruikt worden voor pellets. Pellets zijn een bijproduct van de houtindustrie, van resthout en zaagsel worden briketten gemaakt voor verbranding in kachels. Deze manier van stoken werd tot voor kort voornamelijk gebruikt in voormalige Oostbloklanden en was een prima manier om het resthout voor nuttige doeleinden te gebruiken. Sinds de laatste jaren is er ook een trend in west Europese landen voor het gebruik van pellet gestookte kachels. Door deze trend worden er nu zelfs bossen gekweekt om aan de vraag te voldoen. Bij deze biomassa bossen kunnen vraagtekens gezet worden ook al gaat het vaak om verantwoord beheerde bossen. Het doel van pellets was het gebruik van restproducten de biomassa bossen nemen nu de plaats in voor bossen die voor producten gebruikt worden, zoals parketvloeren, meubels en timmerhout waardoor de prijs van het hout ook stijgt.

In Nederland is tot nu toe prijsstijging nog niet of nauwelijks doorberekend in de eindproducten (parket, meubels, plaatmateriaal, papier, en timmerhout). Dit is voornamelijk te danken aan de crisis, omdat er afgelopen jaar nog uit de voorraad werd geput. Voor 2011 is de verwachting dat alle aan hout gerelateerde producten duurder zullen worden ook de parket prijzen.

Wij zullen ons best blijven doen om goedkoop parket dat uit verantwoord beheerde bossen komt aan te blijven bieden, maar ook zullen wij niet aan een prijsstijging ontkomen.